Subvencións I+D

Recuperación de Textos nunha base de datos de documentos españois do "Siglo de Oro"

Referencia:
TEL99-0335-C04-02
Número de subproxectos:
4
Institución financiadora:
Programa de Proyectos de Investigación y Desarrollo Tecnológico – Programa N. de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones – Convocatoria 1999. Ministerio de Educación y Cultura – Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología
Orzamento:
8.850.000 Pta
Duración:
31-dec-1999 ao 31-dec-2002
Investigadora principal:
Investigadores/as participantes:
Descrición:
Trátase dun dos catro subproxectos dun proxecto coordinado por Nieves Rodríguez Brisaboa, cuxo  obxectivo principal era construír unha arquitectura para a federación de bibliotecas dixitais baseada en ontoloxías, e desenvolver un sistema baseado nela para federar tres bibliotecas de documentos do "Siglo de Oro" español.