Subvencións I+D

Desenvolvemento dun Servizo de Análise Espacial e a súa aplicación na implementación dun Sistema de Xestión de Hábitats Humanos

Referencia:
TIN2010-21246-C02-01
Número de subproxectos:
2
Institución financiadora:
Ministerio de Ciencia e Innovación, Proxectos de I+D+i - Convocatoria 2010, Subprograma de Prox. Investigación fundamental non orientada
Orzamento:
62.799 Euros
Nº investigadores/as:
10
Duración:
1-xan-2011 ao 31-dec-2013
Investigador principal:
Investigadores/as participantes:
Sebastián Bamonde Rodríguez
Amparo Casares Gallego
Evaristo Zas Gómez
Cristina García Fontán
Serafín Caridad Simón
Julio González Soto
Descrición:
O proxecto persegue o desenvolvemento de servizos de análise espacial para o tratamento de coleccións de datos espaciais e a utilización dunha linguaxe declarativa para o tratamento de coberturas. Os avances nesta liña contan cunha crecente demanda, ademais do interese que supón a maduración na utilización de servizos de procesamento na web. Estas tecnoloxías serán aplicadas no ámbito medioambiental, o que permitirá un maior coñecemento deste dominio de aplicación. Un enfoque multidisciplinar supón, ademais, un valor engadido.