Contratos e convenios

Contrato de colaboración para o desenvolvemento do proxecto de investigación: e_Relato: Plataforma de referencia para a difusión de relatos breves en dixital"

Referencia:
15/19 e_Relato
Institución financiadora:
Enxenio, S.L.
Nº investigadores/as:
5
Duración:
22-out-2015 ao 31-mar-2016
Investigadora directora:
Descrición:
Neste proxecto abordarase o desenvolvemento de e_relato, unha plataforma aberta para a publicación e lectura de relatos breves a través de internet. Esta plataforma estará composta por unha aplicación web, que actuará de servidora, e as aplicacións de cliente que permitirán aos usuarios a creación e o consumo de relatos desde múltiples dispositivos.