Contracts and agreements

Convenio de colaboración entre a Consellería de Vivenda e Solo e a Universidade da Coruña para financiar o proxecto de investigación dun sistema de información Xeográfica das actuacións da Consellería de Vivenda e Solo.

Reference:
359/2008 GIS Vivenda
Financial institution:
Xunta de Galicia
Number of researchers:
8
Duration:
Sep 11, 2008 to Dec 30, 2009
Description:
O obxecto do presente convenio é regula-las bases de colaboración entre a Consellería de Vivenda e Solo e a Universidade da Coruña para a elaboración do Proxecto de Investigación dun sistema de información Xeográfica das distintas liñas de axudas e actuacións da Consellería de Vivenda e Solo.