Subvencións I+D

Análises do rendemento, monitorización telemática, kit de autorregulación e aplicación de simulación web para placas solares termodinámicas: subproxecto UDC

Referencia:
08TIC037E
Institución financiadora:
Programa axudas á tecnoloxía de Tecnoloxías da Información e as comunicacións (TIC), programa sectorial de investigación aplicada PEME I+D e I+D, INCITE. Convocatoria 2008. Xunta de Galicia
Orzamento:
59.570 Euros
Nº investigadores/as:
6
Duración:
1-mai-2008 ao 1-out-2010
Investigador principal:
Descrición:
O obxectivo deste proxecto é obter datos sistemáticos e fiábeis mais afinados do rendemento dos nosos sistemas solares termodinámicos cun dobre obxectivo: deseñar un KIT DE EFICIENCIA ENERXÉTICA e desenvolver unha APLICACION WEB DE SIMULACIÓN que permita que un potencial cliente coñeza a instalación que debería realizar e o seu orzamento aproximado.