Subvencións I+D

Biblioteca Dixital "Siglo de Oro" I: Emblemática, Relacións de Sucesos e Misceláneas de erudición: Catalogación, dixitalización e difusión vía Internet

Referencia:
BFF2003-03945
Institución financiadora:
Programa Nacional del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2000-2003. Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCYT)
Orzamento:
85.880 Euros
Duración:
10-dec-2003 ao 9-dec-2006
Investigadora principal:
Sagrario López Poza
Investigadores/as participantes: