Contracts and agreements

Terceira Fase da monitorización do virus SARS-CoV-2 nas instalacións xestionadas por EDAR BENS SA

Reference:
INV05921
Financial institution:
Empresa EDAR BENS, S.A.
Number of researchers:
6
Duration:
May 19, 2021 to Nov 18, 2021