Redes

Rede Temática para o desenvolvemento de solucións software de calidade en entornos PLM

Referencia:
TIN2015-71938-REDT
Institución financiadora:
Ministerio de Economía e Competitividade, Redes de Excelencia 2015
Orzamento:
30.000 Euros
Duración:
1-xan-2016 ao 31-dec-2017
Investigadora directora:
M. José Escalona Cuaresma
Descrición:
A rede SoftPLM tén como obxectivo primordial crear un marco de cooperación entre os grupos de investigación, co propósito de investigar, desenvolver e tranferir solucións integrais de calidade na xestión do ciclo de vida do produto. A rede ten ademais un amplo carácter práctico, pois contan con EIRPs que partiparán de xeito activo para atopar sinerxias que permitan ofrecer mecanismos efectivos de transferencia de resultados e de novas iniciativas.