Thesis

Representation and Exploitation of Event Sequences

Reading Date:
Dec 4, 2020
Faculty:
Facultade de Informática
University:
University of A Coruña
Department:
Ciencias da Computación e Tecnoloxías Información
Mark:
Cum Laude
Earned title:
Doutor en Informática
File: