Teses

Algorithms and Compressed Data Structures for Information Retrieval

Data de Lectura:
8-abril-2011
Facultade:
Facultade de Informática
Universidade:
Universidade da Coruña
Departamento:
Departamento de Computación
Cualificación:
Sobresaliente Cum Laude
Título acadado:
Doutora en Informática
Ficheiro: