Teses

Representation and Exploitation of Event Sequences

Data de Lectura:
4-decembro-2020
Facultade:
Facultade de Informática
Universidade:
Universidade da Coruña
Departamento:
Ciencias da Computación e Tecnoloxías Información
Cualificación:
Sobresaliente Cum Laude
Título acadado:
Doutor en Informática
Ficheiro: