Contratos e convenios

Convenio de colaboración entre a Consellería de Vivenda e Solo e a Universidade da Coruña para financiar o proxecto de investigación dun sistema de información Xeográfica das actuacións da Consellería de Vivenda e Solo.

Referencia:
359/2008 GIS Vivenda
Institución financiadora:
Xunta de Galicia
Nº investigadores/as:
8
Duración:
11-set-2008 ao 30-dec-2009
Descrición:
O obxecto do presente convenio é regula-las bases de colaboración entre a Consellería de Vivenda e Solo e a Universidade da Coruña para a elaboración do Proxecto de Investigación dun sistema de información Xeográfica das distintas liñas de axudas e actuacións da Consellería de Vivenda e Solo.