Contratos e convenios

Contrato para a prestación de servizos científicos, técnicos, artísticos ou docentes entre a UDC e Gabiper para o desenvolvemento do proxecto de investigación "Ferramentas TIC para a organización e optimización da xestión pericial"

Referencia:
OTR0112 Ferram.TIC - PLINPER
Institución financiadora:
Gabinete Técnico Pericial de seguros Santiago, S.L., Programa CIT 2012, IN841C 2012/95, Xunta de Galicia
Nº investigadores/as:
5
Duración:
1-out-2012 ao 31-out-2014
Investigadora directora:
Descrición:
O obxectivo deste convenio é o desenvolvemento do proxecto de investigación "Ferramentas TIC para a organización e optimización da xestión pericial".