Thesis

Técnicas de compresión e estruturas de indexación compactas para texto en linguaxe natural e contidos dixitais: aplicacións prácticas

Reading Date:
Dec 21, 2015
Faculty:
Informática
University:
University of A Coruña
Department:
Computación
Mark:
Cum Laude
Earned title:
Doutor en Informática
File: