Teses

Técnicas de compresión e estruturas de indexación compactas para texto en linguaxe natural e contidos dixitais: aplicacións prácticas

Data de Lectura:
21-decembro-2015
Facultade:
Informática
Universidade:
Universidade da Coruña
Departamento:
Computación
Cualificación:
Sobresaliente Cum Laude
Título acadado:
Doutor en Informática
Ficheiro: