Subvencións I+D

Sistema de recepción e xestión de envio de pedidos e cálculo de rutas para Novolar

Referencia:
10SIN028E
Número de subproxectos:
2
Institución financiadora:
Programa axudas Tecnoloxía Sectorial da Sociedade da Información (SIN). Convocatoria 2010. Xunta de Galicia. Consellería de Economía e Industria. Dirección xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación
Orzamento:
98.578 Euros
Nº investigadores/as:
6
Duración:
1-dec-2010 ao 30-set-2012
Investigador principal:
Descrición:
O proxecto pretende dotar á web de Novolar dun SISTEMA DE RECEPCIÓN E XESTIÓN DE PEDIDOS que permita automatizar non so o calculo de custes de envío na venda electrónica dos diferentes produtos, que estarán presentados cunha doada e atractiva interface de usuario, organizados por familias, calidades, estilos e prezos, senón tamén automatizar o cálculo de custes de envío para llos poder presentar ao cliente cando fai a súa compra on-line para que xa no seu mesmo proceso de comprar se inclúan eses custes. Pero ademais quérese desenvolver un sistema de uso interno en Novolar que permita a planificación e xestión do envío de produtos.