Contratos e convenios

Ampliación da Enquisa sobre Infraestruturas e Equipamentos Locais ás cidades

Referencia:
1352/2001 Ampliacion EIEL
Institución financiadora:
Deputación Provincial da Coruña
Nº investigadores/as:
4
Duración:
14-set-2001 ao 1-nov-2002
Investigador director:
Carlos Nárdiz Ortiz
Descrición:
O obxectivo deste proxecto é dobre. Primeiro, ampliar a Enquisa de Infraestruturas e Equipamentos Locais (EIEL) (realizada nun proxecto anterior para a Excma. Deputación da Coruña), cubrindo tamén os concellos de máis de 50000 habitantes, e realizar un diagnóstico do estado e necesidades dos concellos da provincia en base á información recabada na EIEL. Segundo, desenvolver as aplicacións para o mantemento da enorme base de datos xeográfica resultado da enquisa e para a súa explotación na Web. Para a implementación das aplicacións necesarias empregouse a tecnoloxía citada a seguir: Geomedia Professional, Geomedia Web Map, Visual Basic, Microsoft SQL Server, Microsoft Internet Information Server, Active Server Pages.