Contracts and agreements

Convenio para el Mantenimiento y la actualización anual de la Encuesta sobre Infraestructura y Equipamiento Local Fase IV

Reference:
141/2004 EIEL Mantemento
Financial institution:
Deputación da Coruña
Number of researchers:
5
Duration:
Jul 26, 2004 to Jul 26, 2005
Director researchers:
Carlos Nárdiz Ortiz
Description:
Este convenio ten como obxectivo o mantemento e a actualización anual dos datos da EIEL, coordinando esta actualización coas necesidades de elaboración dos pláns da Deputación provincial; completar os datos da enquisa cos correspondentes aos municipios maiores de 50.000 habitantes, coherentemente coas escalas gráficas empregadas; mellorar os datos da enquisa enriquecendo a base de datos do MAP; adaptar os indicadores da enquisa á realidade territorial da provincia da Coruña; apoiar aos municipios que demanden datos da enquisa, coa actualización periódica da web realizada a partires da Fase IV da EIEL.