R&D subventions

Last 3 years | All
Financial institution:
NextgenerationEU; MICIIN (PRTR); XUNTA DE GALICIA (GAIN)
Reference:
DATAMICROCCR
Duration:
Oct 6, 2023 to Apr 6, 2025
Budget amount:
75,000 Euros
Main researcher:
Financial institution:
Ministerio de Ciencia e Innovación. Convocatoria 2022 Generación de Conocimiento
Reference:
PID2022-141027NB-C21
Duration:
Sep 1, 2023 to Aug 31, 2026
Budget amount:
103,875 Euros
Financial institution:
Programa Interreg VA España-Portugal (POCTEP)
Reference:
0079_ATEMPO_6_E
Duration:
Sep 1, 2023 to Dec 31, 2025
Budget amount:
250,659.73 Euros
Main researchers:
Manuel González Penedo, Elena Hernández, Miguel Ángel Rodríguez Luaces
Financial institution:
Programa Interreg VA España-Portugal (POCTEP)
Reference:
0064_GRESINT_1_E
Duration:
Jul 1, 2023 to Jun 30, 2026
Budget amount:
155,203.96 Euros
Financial institution:
Instituto Nacional de Estatística
Reference:
CIDMEFEO
Duration:
May 13, 2023 to May 12, 2026
Budget amount:
45,652.8 Euros
Financial institution:
Ministerio de Ciencia e Innovación. Convocatoria 2021. Proxectos estratéxicos orientados á transición ecolóxica e Transición dixital
Reference:
TED2021-129245B-C21
Duration:
Dec 1, 2022 to Nov 30, 2024
Budget amount:
290,030 Euros
Financial institution:
Ministerio de Ciencia e Innovación. Convocatoria 2021 Generación de Conocimiento
Reference:
PID2021-122554OB-C33
Duration:
Jan 1, 2022 to Dec 31, 2025
Budget amount:
135,520 Euros
Financial institution:
Ministerio de Ciencia e Innovación. Convocatoria 2021 Retos Sociedade - Proba Concepto
Reference:
PDC2021-120917-C21
Duration:
Dec 1, 2021 to May 31, 2024
Budget amount:
74,750 Euros
Financial institution:
Ministerio de Ciencia e Innovación. Convocatoria 2021 Retos Sociedade - Proba Concepto
Reference:
PDC2021-121239-C31
Duration:
Dec 1, 2021 to May 31, 2024
Budget amount:
48,300 Euros
Financial institution:
Ministerio de Ciencia e Innovación. Convocatoria 2020 Retos Sociedade
Reference:
PID2020-114635RB-I00
Duration:
Sep 1, 2021 to Aug 31, 2024
Budget amount:
282,535 Euros
Financial institution:
Consellería de Cultura, Educación e Universidade, Consellería de Economía, Empresa e Innovación, GAIN, Xunta de Galicia. Programa de Axudas de Consolidación e Estruturación de Unidades de Investigación Competitivas. Convocatoria 2021
Reference:
ED431C 2021/53
Duration:
Jan 1, 2021 to Oct 31, 2024
Budget amount:
320,000 Euros
Financial institution:
UE, Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER), GAIN, Convocatoria Conecta COVID
Reference:
IN852D 2021/3
Duration:
Jan 1, 2021 to Jul 31, 2023
Budget amount:
77,357 Euros
Main researcher:
Financial institution:
Axencia Galega de Innovación, Proxecto Programas Autonómicos
Reference:
COV20/00604
Duration:
Nov 1, 2020 to Dec 31, 2022
Budget amount:
311,137 Euros
Main researchers:
R. Cao, Manuel F. González Penedo
Financial institution:
Banco Santander, CRUE
Reference:
EPICOVIGAL
Duration:
Jul 15, 2020 to Jul 14, 2021
Budget amount:
5,000 Euros
Main researcher:
Financial institution:
Ministerio de Ciencia e Innovación. Convocatoria 2019 Retos Investigación
Reference:
PID2019-105221RB-C41
Duration:
Jun 1, 2020 to Nov 30, 2023
Budget amount:
45,617 Euros
Financial institution:
Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades. Convocatoria 2018 proxectos I+D+i "Retos investigación"
Reference:
RTI2018-098309-B-C32
Duration:
Jan 1, 2019 to Jun 30, 2022
Budget amount:
108,900 Euros
Financial institution:
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, AEI, Cofinanciación 80% Fondos FEDER, Programa Retos Colaboración, convocatoria 2017
Reference:
RTC-2017-5908-7
Duration:
Apr 2, 2018 to Feb 28, 2021
Budget amount:
193,996 Euros
Main researcher:
Financial institution:
Consellerías de Educ. e Ord. Univ. e de Economía, Emprego e Industria. Xunta de Galicia. Programa de axudas de consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas. Modalidade Grupo de Referencia Competitivo. Convocatoria 2017
Reference:
ED431C 2017/58
Duration:
Jan 1, 2017 to Nov 30, 2020
Budget amount:
400,000 Euros
Main researcher:
Financial institution:
Ministerio de Economía e Competitividade, Programa Retos da Sociedade, convocatoria 2016
Reference:
TIN2016-77158-C4-3-R
Duration:
Dec 30, 2016 to Dec 31, 2020
Budget amount:
30,613 Euros
Financial institution:
Ministerio de Economía e Competitividade, Programa Retos da Sociedade, convocatoria 2016
Reference:
TIN2016-78011-C4-1-R
Duration:
Dec 30, 2016 to Jun 29, 2021
Budget amount:
159,599 Euros
Reference:
RTC-2016-5143-1
Duration:
Apr 1, 2016 to Dec 31, 2018
Budget amount:
170,366 Euros
Main researcher:
Marcos Ortega
Financial institution:
Ministerio de Economía e Competitividade, Programa Retos da Sociedade, convocatoria 2015
Reference:
TIN2015-69951-R
Duration:
Jan 1, 2016 to Dec 31, 2019
Budget amount:
58,564 Euros
Financial institution:
European Commision - Research Executive Agency (REA) (H2020-MSCA-RISE-2015 GA No 690941)
Reference:
690941/BIRDS
Duration:
Jan 1, 2016 to Dec 31, 2019
Budget amount:
648,000 Euros
Main researcher:
Financial institution:
Ministerio de Economía e Competitividade, Programa Retos Investigación, convocatoria 2013
Reference:
TIN2013-46801-C4-3-R
Duration:
Jan 1, 2014 to Sep 30, 2017
Budget amount:
105,149 Euros
Financial institution:
Ministerio de Economía e Competitividade, Programa Retos Investigación, convocatoria 2013
Reference:
TIN2013-46238-C4-3-R
Duration:
Jan 1, 2014 to Dec 31, 2017
Budget amount:
188,276 Euros
Financial institution:
Ministerio de Economía e Competitividade, Programa Investigación científica e técnica de excelencia, convocatoria 2013
Reference:
TIN2013-47090-C3-3-P
Duration:
Jan 1, 2014 to Dec 31, 2016
Budget amount:
38,297 Euros
Financial institution:
Xunta de Galicia. Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Programa de axudas de consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas. Modalidade Grupo de Referencia Competitivo. Convocatoria 2013
Reference:
GRC2013/053
Duration:
Jan 1, 2013 to Nov 30, 2016
Budget amount:
370,000 Euros
Main researcher:
Financial institution:
Xunta de Galicia. Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Programa de axudas de consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas. Modalidade Agrupación Estratéxica. Convocatoria 2012
Reference:
CN 2012/211
Duration:
Jan 1, 2013 to Sep 30, 2013
Budget amount:
7,751 Euros
Financial institution:
Ministerio de Economía e Competitividade, Subprograma Accións complementarias a proxectos de investigación fundamental non orientada, convocatoria 2011
Reference:
TIN2011-12562-E JISBD
Duration:
Jun 1, 2011 to May 31, 2012
Budget amount:
8,000 Euros
Main researcher:
Financial institution:
Ministerio de Ciencia e Innovación, subprograma Accións complementarias a proxectos de investigación fundamental non orientada, convocatoria 2010
Reference:
TIN2010-12378-E JCIS
Duration:
Jan 1, 2011 to Dec 31, 2011
Budget amount:
4,000 Euros
Financial institution:
Ministerio de Ciencia e Innovación, Proxectos de I+D+i - Convocatoria 2010, Subprograma de Prox. Investigación fundamental non orientada
Reference:
TIN2010-21246-C02-01
Duration:
Jan 1, 2011 to Dec 31, 2013
Budget amount:
62,799 Euros
Main researcher:
Financial institution:
Programa axudas Tecnoloxía Sectorial da Sociedade da Información (SIN). Convocatoria 2010. Xunta de Galicia. Consellería de Economía e Industria. Dirección xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación
Reference:
10SIN028E
Duration:
Dec 1, 2010 to Sep 30, 2012
Budget amount:
98,578 Euros
Financial institution:
Ministerio de Ciencia e Innovación - Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental no orientada
Reference:
TIN2009-14560-C03-02
Duration:
Jan 1, 2010 to Dec 31, 2014
Budget amount:
230,868 Euros
Main researcher:
Financial institution:
Xunta de Galicia. Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria – Programa de ayudas para consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas del SUG – Modalidad Grupo de Referencia Competitivo
Reference:
Xunta 2010/17
Duration:
Jan 1, 2010 to Dec 31, 2012
Budget amount:
168,000 Euros
Main researcher:
Financial institution:
Xunta de Galicia. Consellería de Economía e Industria. Dirección Xeral de I+D+i. Programa sectorial de de investigación aplicada, PEME I+D e I+D Suma do Plan Galego de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica (INCITE)
Reference:
09TIC060E
Duration:
Nov 1, 2009 to Sep 30, 2011
Budget amount:
80,485 Euros
Main researcher:
Financial institution:
Programa ayudas tecnología sectorial de Sociedad de la Información (SIN) – Convocatoria 2008. Xunta de Galicia. Consellería de Innovación e Industria. Dirección Xeral de I+D+i
Reference:
08SIN009CT
Duration:
Sep 1, 2008 to Oct 1, 2010
Budget amount:
91,425 Euros
Financial institution:
Programa axudas á tecnoloxía de Tecnoloxías da Información e as comunicacións (TIC), programa sectorial de investigación aplicada PEME I+D e I+D, INCITE. Convocatoria 2008. Xunta de Galicia
Reference:
08TIC037E
Duration:
May 1, 2008 to Oct 1, 2010
Budget amount:
59,570 Euros
Main researcher:
Financial institution:
Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) – Programa de Cooperación Interuniversitaria e Investigación Científica entre España e Iberoamérica
Reference:
A/8065/07
Duration:
Jan 16, 2008 to Jan 15, 2009
Budget amount:
23,000 Euros
Financial institution:
Xunta de Galicia, Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Reference:
2008/060
Duration:
Jan 1, 2008 to Nov 15, 2010
Budget amount:
9,286 Euros
Financial institution:
Ministerio de Educación y Ciencia – Proyectos de Investigación I+D 2006
Reference:
TIN2006-15071-C03-03
Duration:
Oct 1, 2006 to Sep 30, 2009
Budget amount:
133,100 Euros
Main researcher:
Financial institution:
Ministerio de Educación y Ciencia; Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
Reference:
HUM2006-07410
Duration:
Oct 1, 2006 to Sep 30, 2009
Budget amount:
127,050 Euros
Financial institution:
Xunta de Galicia. Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria – Programa de ayudas para consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas del SUG – Modalidad Grupo de Referencia Competitivo
Reference:
Xunta 2006/4
Duration:
Jan 1, 2006 to Dec 1, 2009
Budget amount:
280,000 Euros
Main researcher:
Financial institution:
Programa Sectorial de Sociedade da Información do Plan Galego de IDIT. Xunta de Galicia. Consellería de Innovación, Industria e Comercio
Reference:
PGIDIT05SIN10502PR
Duration:
Aug 5, 2005 to Aug 4, 2008
Budget amount:
71,500 Euros
Main researcher:
Financial institution:
Programa Nacional del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2000-2003. Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCYT)
Reference:
BFF2003-03945
Duration:
Dec 10, 2003 to Dec 9, 2006
Budget amount:
85,880 Euros
Main researcher:
Sagrario López Poza
Financial institution:
Programa Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2000-2003. Ministerio de Ciencia y Tecnología
Reference:
TIC2003-06593
Duration:
Dec 1, 2003 to Nov 30, 2006
Budget amount:
59,800 Euros
Main researcher:
Financial institution:
Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCYT) - Programa de Fomento de la Investigación Técnica (PROFIT). Programa Nacional de Sociedad de la Información
Reference:
FIT-150500-2003-588
Duration:
Oct 30, 2003 to Oct 30, 2004
Budget amount:
5,000 Euros
Main researcher:
Financial institution:
Programa Nacional de Fomento de la Investigación Técnica (PROFIT), Sociedad de la Información. Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCYT)
Reference:
FIT-150500-2003-161
Duration:
Jan 1, 2003 to Dec 31, 2005
Budget amount:
89,000 Euros
Main researcher:
Financial institution:
Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCYT) – Programa Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2000-2003
Reference:
TIC2002-04413-C04-04
Duration:
Nov 5, 2002 to Nov 5, 2005
Budget amount:
20,700 Euros
Main researcher:
Financial institution:
Xunta de Galicia. Presidencia. Secretaría Xeral de Investigación e Desenvolvemento – Programa Sociedade da Información
Reference:
PGIDT02SIN10501PR
Duration:
Oct 8, 2002 to Oct 8, 2004
Budget amount:
63,250 Euros
Main researcher:
Financial institution:
Ministerio de Educación y Ciencia – Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación Científica – Subdirección General de Proyectos
Reference:
TEL99-0335-C04
Duration:
Dec 31, 1999 to Dec 31, 2002
Budget amount:
26,427 Euros
Main researcher:
Financial institution:
Programa de Proyectos de Investigación y Desarrollo Tecnológico – Programa N. de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones – Convocatoria 1999. Ministerio de Educación y Cultura – Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología
Reference:
TEL99-0335-C04-02
Duration:
Dec 31, 1999 to Dec 31, 2002
Budget amount:
8,850,000 Pta
Main researcher:
Financial institution:
Programa de Promoción Xeral da Investigación – Convocatoria 1996. Xunta de Galicia – Secretaría Xeral de Investigación e Desenvolvemento
Reference:
PGIDT99PXI10502A
Duration:
Aug 26, 1999 to Aug 26, 2001
Budget amount:
24,942 Euros
Main researcher:
Financial institution:
Xunta de Galicia. Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Dirección Xeral de Universidades e Investigación
Reference:
XUGA10504A96
Duration:
Oct 25, 1996 to Oct 24, 1998
Budget amount:
3,576,000 Pta
Main researcher:
Financial institution:
Ministerio de Ciencia Y Tecnología (MCYT)
Reference:
TEL96-1390-C02
Duration:
Jul 1, 1996 to Jun 30, 1999
Main researcher:
Sagrario López Poza
Financial institution:
Comisión Interministerial de Ciencia Y Tecnología (CICYT)
Reference:
TEL96-1390-C02-02
Duration:
Jan 1, 1996 to Dec 31, 1998
Budget amount:
6,494,000 Pta
Main researcher:
Financial institution:
Xunta de Galicia. Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Dirección Xeral de Ordenación Universitaria
Reference:
XUGA10402B95
Duration:
Jan 1, 1995 to Apr 18, 1996
Budget amount:
7,240,000 Pta
Main researcher:
Sagrario López Poza
Financial institution:
Universidade da Coruña
Reference:
Coral
Duration:
Jan 1, 1994 to Jun 30, 1995
Budget amount:
1,200,000 Pta
Main researcher:
Financial institution:
Xunta de Galicia. Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Dirección Xeral de Ordenación Universitaria
Reference:
XUGA10403A93
Duration:
Jan 1, 1993 to Dec 31, 1994
Budget amount:
2,800,000 Pta
Main researcher:
Sagrario López Poza